Міжнародна науково-практична конференція «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання»

0

м. Дніпропетровськ | 8-9 квітня 2016 р.

До участі в роботі конференції запрошуються студенти,  магістранти, аспіранти, викладачі та  інші представники медицини, які мають бажання висловити свою думку про сучасні проблеми медичної науки та практики.

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

  • Теоретична медицина: сучасні пріоритети розвитку;
  • Клінічна медицина: стан та перспективи;
  • Тенденції розвитку профілактичної медицини;
  • Фармацевтична наука: сучасність та майбутнє.

Оргкомітет конференції до 5 квітня 2016 р. (включно) приймає тези доповідей обсягом до 6 сторінок(українською, російською або англійською мовою)по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5,  усі поля – 2 см, використана література оформлюється вкінці тексту під заголовком «Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [2, c. 231]).

 Разом із тезами доповіді подається копія квитанціїпро оплату публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа).

Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати на електронну адресу:medconf@salutem.dp.ua, тел. +38 066 789 82 26.

Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати наступні назви за прикладом: Коваленко_тези, Коваленко_квитанція.

 Форма участі у конференції – заочна.

 Для участі у конференції обов’язково необхіднозаповнити заявку на участь на офіційному сайті Організації наукових медичних досліджень «Salutem» у розділі «Наукові конференції з медицини»

 Вартість публікації становить 115 грн. На одні тези надсилається один збірник.

Банк одержувача: АТ “УкрСиббанк”

Поточний рахунок одержувача: 26258007438125

ОКПО: 1384814657

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Глижинський Нікон Григорович

Призначення платежу: поповнення рахунку Глижинського Н.Г. від ПІБ ___________

З метою з’ясування порядку сплати організаційного внеску представникам країн СНД необхідно звертатися до Оргкомітету.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції  28 квітня 2016 р.

Організація наукових

медичних досліджень «Salutem»

a/c 5738, м. Дніпропетровськ, 49107
+38 066 789 82 26

medconf@salutem.dp.ua

Сайт організації www.salutem.dp.ua

 

Коментарів немає